Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρα

   

                                                                                                                   

Αλκοολόμετρα

Αλκοολόμετρα

Ενεργά φίλτρα

50,00 €

Τα αλκοολόμετρα της ALLA FRANCE έχουν τυπωμένες κλίμακες που επαναθερμαίνονται στο γυαλί καθιστώντας της ανθεκτικές στο αλκοόλ. Κάθε εργαλείο έχει δικό του ατομικό αριθμό.

Μέτρηση  0-10, 10-20, 20-30, 35-45, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100

Top