Ηθμοί

Ηθμοί

   

                                                                                                                   

Ηθμοί

Ηθμοί

Ενεργά φίλτρα

9,00 €

Φίλτρα για χρήση με χωνιά Buchner.

Αυτά τα χαρτιά διατηρούν σταθερά υψηλή ποιότητα λόγω των αυστηρά ελεγχόμενων παραμέτρων του κατασκευαστή, οι οποίες εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσματα φιλτραρίσματος δείγματος.

Top