Ποτήρια Ζέσεως

Ποτήρια Ζέσεως

   

                                                                                                                   

Ποτήρια Ζέσεως

Ποτήρια Ζέσεως

Ενεργά φίλτρα

3,00 €

Ποτήρια ζέσεως υψηλής φόρμας με στόμιο, κατασκευασμένα από βορικοπυριτικό γυαλί LBG 3.3. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 12331, ISO 3819.

Ευρωπαϊκής προέλευσης

Σε πολλά μεγέθη.

Σημείωση εφαρμογής:

Για να αποφευχθεί η θερμική καταπόνηση του γυαλιού, συνιστάται η ομοιόμορφη και αργή θέρμανση των προϊόντων.

Top