Πιπέτες | Σιφώνια

Πιπέτες | Σιφώνια

   

                                                                                                                   

Πιπέτες | Σιφώνια

Πιπέτες | Σιφώνια

Ενεργά φίλτρα

11,50 €

Πλαστικές αντλίες για πιπέτες.

Η αναρρόφηση και η διανομή επιτυγχάνονται με περιστροφή του τροχού.

Ένας μοχλός πίεσης εξασφαλίζει την εκκένωση όλων των υγρών.

6,50 €

Πουάρ πιπέτας από καουτσούκ, με τρεις γυάλινες βαλβίδες που μπορούν να ελεγχθούν με πίεση των δακτύλων.

Δεν υπάρχουν μεταλλικά μέρη που να διαβρώνουν και το πληρωτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα υγρά εκτός από εκείνα που προσβάλλουν το καουτσούκ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιπέτες διαφορετικής χωρητικότητας.

Συμπληρώνεται με προσαρμογέα για πιπέτες με χωρητικότητα άνω των 20 ml.

Top