Αυτόματοι Δοσομετρητές

Δοσομετρητές Αυτόματοι Πλαστικοί

   

                                                                                                                   

δοσομετρητές

Αυτόματοι Δοσομετρητές

Ενεργά φίλτρα

200,00 €

Oι συσκευές διανομής χρησιμεύσουν σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών – όταν διανέμονται ρυθμιστικά διαλύματα, μέσα καλλιέργειας, διαλύματα βιταμινών, οξέα, βάσεις, αλατούχα διαλύματα ή πολλοί πολικοί διαλύτες.

Μπορούν να διαχειριστούν και ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, ο διανομέας κορυφής φιάλης μπορεί να χειριστεί μέσα μέχρι ένα μέγιστο των 60 ºC.

Μέτρηση: 1-10ml

200,00 €

Oι συσκευές διανομής χρησιμεύσουν σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών – όταν διανέμονται ρυθμιστικά διαλύματα, μέσα καλλιέργειας, διαλύματα βιταμινών, οξέα, βάσεις, αλατούχα διαλύματα ή πολλοί πολικοί διαλύτες.

Μπορούν να διαχειριστούν και ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, ο διανομέας κορυφής φιάλης μπορεί να χειριστεί μέσα μέχρι ένα μέγιστο των 60 ºC.

Μέτρηση: 2 ml

200,00 €

Oι συσκευές διανομής χρησιμεύσουν σε μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών – όταν διανέμονται ρυθμιστικά διαλύματα, μέσα καλλιέργειας, διαλύματα βιταμινών, οξέα, βάσεις, αλατούχα διαλύματα ή πολλοί πολικοί διαλύτες.

Μπορούν να διαχειριστούν και ειδικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, ο διανομέας κορυφής φιάλης μπορεί να χειριστεί μέσα μέχρι ένα μέγιστο των 60 ºC.

Μέτρηση: 2.5-25ml

245,00 €

Η Dosilab είναι μια νέα σειρά ρυθμιζόμενου διανομέα κορυφής μπουκαλιών όγκου για τη δοσομέτρηση χημικών με ακρίβεια.

Η ρύθμιση της έντασης γίνεται με ακρίβεια και ταχύτητα χρησιμοποιώντας το αναλογικό ρυθμιστικό.

Μια προσεκτική επιλογή πρώτων υλών, καθώς και αρκετοί ποιοτικοί έλεγχοι που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εγγυώνται την υψηλή ακρίβεια και ακρίβεια της Dosilab.

Η συσκευασία περιλαμβάνει πέντε προσαρμογείς για χρήση με τις πιο συνήθεις φιάλες αντιδραστηρίων (28, 32, 36, 40 και 45 mm) και πρακτική συσκευή για εύκολη αναβαθμονόμηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων GLO / ISO.

Μέτρηση: Vol/ml: 0.5-5ml

245,00 €

Η Dosilab είναι μια νέα σειρά ρυθμιζόμενου διανομέα κορυφής μπουκαλιών όγκου για τη δοσομέτρηση χημικών με ακρίβεια.

Η ρύθμιση της έντασης γίνεται με ακρίβεια και ταχύτητα χρησιμοποιώντας το αναλογικό ρυθμιστικό.

Μια προσεκτική επιλογή πρώτων υλών, καθώς και αρκετοί ποιοτικοί έλεγχοι που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εγγυώνται την υψηλή ακρίβεια και ακρίβεια της Dosilab.

Η συσκευασία περιλαμβάνει πέντε προσαρμογείς για χρήση με τις πιο συνήθεις φιάλες αντιδραστηρίων (28, 32, 36, 40 και 45 mm) και πρακτική συσκευή για εύκολη αναβαθμονόμηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων GLO / ISO.

Μέτρηση: Vol/ml: 2.5 ml

245,00 €

Η Dosilab είναι μια νέα σειρά ρυθμιζόμενου διανομέα κορυφής μπουκαλιών όγκου για τη δοσομέτρηση χημικών με ακρίβεια.

Η ρύθμιση της έντασης γίνεται με ακρίβεια και ταχύτητα χρησιμοποιώντας το αναλογικό ρυθμιστικό.

Μια προσεκτική επιλογή πρώτων υλών, καθώς και αρκετοί ποιοτικοί έλεγχοι που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εγγυώνται την υψηλή ακρίβεια και ακρίβεια της Dosilab.

Η συσκευασία περιλαμβάνει πέντε προσαρμογείς για χρήση με τις πιο συνήθεις φιάλες αντιδραστηρίων (28, 32, 36, 40 και 45 mm) και πρακτική συσκευή για εύκολη αναβαθμονόμηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων GLO / ISO.

Μέτρηση: Vol/ml: 1-10ml

245,00 €

Η Dosilab είναι μια νέα σειρά ρυθμιζόμενου διανομέα κορυφής μπουκαλιών όγκου για τη δοσομέτρηση χημικών με ακρίβεια.

Η ρύθμιση της έντασης γίνεται με ακρίβεια και ταχύτητα χρησιμοποιώντας το αναλογικό ρυθμιστικό.

Μια προσεκτική επιλογή πρώτων υλών, καθώς και αρκετοί ποιοτικοί έλεγχοι που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εγγυώνται την υψηλή ακρίβεια και ακρίβεια της Dosilab.

Η συσκευασία περιλαμβάνει πέντε προσαρμογείς για χρήση με τις πιο συνήθεις φιάλες αντιδραστηρίων (28, 32, 36, 40 και 45 mm) και πρακτική συσκευή για εύκολη αναβαθμονόμηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων GLO / ISO.

Μέτρηση: Vol/ml: 2.5-30ml

245,00 €

Η Dosilab είναι μια νέα σειρά ρυθμιζόμενου διανομέα κορυφής μπουκαλιών όγκου για τη δοσομέτρηση χημικών με ακρίβεια.

Η ρύθμιση της έντασης γίνεται με ακρίβεια και ταχύτητα χρησιμοποιώντας το αναλογικό ρυθμιστικό.

Μια προσεκτική επιλογή πρώτων υλών, καθώς και αρκετοί ποιοτικοί έλεγχοι που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εγγυώνται την υψηλή ακρίβεια και ακρίβεια της Dosilab.

Η συσκευασία περιλαμβάνει πέντε προσαρμογείς για χρήση με τις πιο συνήθεις φιάλες αντιδραστηρίων (28, 32, 36, 40 και 45 mm) και πρακτική συσκευή για εύκολη αναβαθμονόμηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο εργαστήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων GLO / ISO.

Μέτρηση: Vol/ml: 60ml

Top