Στατώ Δοκιμαστικών Σωλήνων

Στατώ 

   

                                                                                                                   

Στατώ Πλαστικά

Στατώ Δοκιμαστικών Σωλήνων

Ενεργά φίλτρα

15,00 €

Πλαστικό στατώ 28 συνολικά θέσεων.

18 θέσεων για πιπέτες και σιφώνια που η διαμέτρος τους δεν ξεπερνά τα 10mm

10 θέσεων για πιπέτες η σιφώνια που η διάμετρος τους δεν ξεπερνά τα 15mm

Top