Διόρθωση οξύτητας

Διόρθωση οξύτητας

   

                                                                                                                   

Διόρθωση οξύτητας

Διόρθωση οξύτητας

Ενεργά φίλτρα

10,50 €

Χρησιμοποιείται για την αύξηση οξύτητας.
1000g/tn για αύξηση κατά ένα βαθμό
Προϋποθέσεις και όρια κατά το παράρτημα V και σημεία Γ και Δ (ΕΚ) 479/2008


1 Kg

4,50 €

Το κιτρικό οξύ είναι ασθενές οργανικό τρικαρβοξυλικό οξύ.

Είναι πολύ διαδεδομένο στο φυτικό βασίλειο, κυρίως στα λεμόνια και τα άλλα εσπεριδοειδή, το ακτινίδιο, τις φράουλες και πολλά άλλα φρούτα.

Το κιτρικό οξύ είναι ρυθμιστής του ρΗ, μειώνει το ρΗ των καλλυντικών παρασκευασμάτων.

Και είναι απαραίτητο συστατικό για να φτιάξετε αφρίζοντα προϊόντα μπάνιου.

Στο σπίτι, είναι πολύ χρήσιμο γιατί διαλύει τα άλατα και είναι οικολογικό.

1 Kg

Top