Ιξοδόμετρα

Ιξοδόμετρα

Ιξοδόμετρα

Ιξοδόμετρα

Ενεργά φίλτρα

1.500,00 €

Το όργανο υιοθετεί προηγμένες τεχνολογίες μηχανικού σχεδιασμού, τεχνικές κατασκευής και τεχνικές ελέγχου μικροϋπολογιστών

Μπορεί να συλλέξει δεδομένα με ακρίβεια.

Διαθέτει οθόνη οπισθοφωτισμού LCD, ώστε να μπορεί να εμφανίζει δεδομένα δοκιμής καθαρά.

Έχει μια ειδική θύρα εκτύπωσης, έτσι

μπορεί να εκτυπώσει δεδομένα δοκιμής μέσω εκτυπωτή.

Το όργανο έχει χαρακτηριστικά υψηλής ευαισθησίας μέτρησης, αξιόπιστα δεδομένα μέτρησης, ευκολία και όμορφη εμφάνιση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του απόλυτου ιξώδους των νευτωνικών υγρών και ιξώδες των μη-Νευτώνων υγρών.

Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τον προσδιορισμό του ιξώδους λιπαντικών ελαίων, χρωμάτων, πλαστικών υλικών, φαρμακευτικών προϊόντων, υλικά, κόλλες, διαλύτες πλύσης και άλλα υγρά.

Top